Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u7219384/ahud.org.tr/lib/Database.php on line 22
Aksiyoner Hukukçular Derneği | AHUD

SAİD NURSİ'NİN ESERLERİNİN DEVLET TEKELİNE ALINMASI İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (29.12.2015)

26.11.2014 tarihinde, 6552 sayılı Kanuna dayanarak Said Nursi'nin eserlerinin basım haklarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu eserleri yayınlama iznini, orijinal nüshaları gösterilmeyen sansürlü metinleri basma şartıyla yayın evlerine vermektedir. Aksiyoner Hukukçular Derneği olarak bu hukuksuz işleme karşı açtığımız davada, Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

10.2.2015 tarihli basın açıklamamızda, Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinin yayın haklarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesi inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu ve hakkın özüne dokunan orantısız bir müdahale olduğunu belirtmiştik. Böyle bir müdahale Said Nursi’nin eserlerinde savunduğu düşüncelere ve hayat mücadelesine aykırıdır. Eserlerin basım haklarının Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi işleminin iptali için üyemiz Avukat İsa Akın tarafından Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun 2015/1016 esas ve 10.09.2015 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararda 11.09.2014 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6552 sayılı kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 47. Maddesinin Anayasaya aykırı olduğu belirten Anayasa Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli ve 2014/177 esas ve 2015/49 tarihi iptal kararına atıfta bulunulmuştur. Said Nursi'nin eserlerinin basım haklarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesi işleminin hakkın özüne dokunan orantısız bir müdahale olduğu ve Anayasada güvence altına alınan ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Aksiyoner Hukukçular Derneği olarak, yetkililer tarafında kararın bir an önce uygulanmasını, Said Nursi'nin eserlerinin sahip olduğu değer ve orijinal halinin ortaya konulabileceği serbest bir tartışma ortamında gelişmesini ve eserlerin basımını önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz.

Ekler:

1- Danıştay kararı

2- Dava dilekçesi