Hakkımızda

"Aksiyoner Hukukçular Derneği, adından da anlaşılacağı üzere hukuk eğitimi alan bireylerin ve keza yoğunluklu olarak avukatların kurucusu, üyesi olduğu bir dernek. Ancak kısa adıyla AHUD, salt bir mesleki dayanışma örgütü değildir. AHUD, aynı zamanda Türkiye toplumuna ve geniş ölçekte dünyanın sorunlarına duyarlı bir örgüttür. Yaşadığımız toplum ve dünya, hak ve özgürlükler alanında ciddi sorunların cenderesindedir. Diğer taraftan hukukun, insanlığın ve yeryüzünün ortak değerlerinin, mirasının korunmasında sahip olduğu önemin de farkındayız. Konu edilen cendereden kurtulmanın en önemli koşulu ise hukukun evrensel prensiplerinin merkezinde yer aldığı hak ve özgürlükler mücadelesidir. Dünya tarihi, bu yargıyı doğrulayan benzersiz örneklerle doludur."

Aksiyoner Hukukçular Derneği, Tüzüğü'nün 3. Maddesi şu şekildedir

 1. İnsana doğuştan verilen veya insanın daha sonra kazandığı hak ve hürriyetlerini korumak
 2. Irk, Milliyet, Cinsiyet, Din, Mezhep farkı gözetmeksizin her türlü ayrımcılığa ve dayatmacılığa karşı kamuoyu oluşturmak.
 3. İnsan Hakları konusunda toplumu bilgilendirmek
 4. İnsan hakları ihlallerini önlemek, bu hakların kullanımında bireylere yardımcı olmak
 5. İnsan Hakları ihlallerini kamuoyuna duyurmak için raporlar hazırlamak ve ihlallere karşı her türlü hukuki girişimde bulunmak suretiyle toplumun gelişimine yön vermek
 6. Hukuk fakültelerinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciler arasında dayanışmayı sağlamak ve onları bilgilendirmek, mezuniyet sonrasında iyi birer hukukçu olmalarına...yardımcı olmak
 7. Yasama, yürütme ve yargı organlarıyla sıkı iletişim içinde olmak suretiyle derneğin görev ve ilgi alanlarıyla ilgili konularda danışmanlık yapmak ve gerektiğinde öneriler sunmak
 8. Derneğin görev ve ilgi alanlarındaki her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşla bağlantı kurmak, bu tip kuruluşlara üye olmak veya bu tip kuruluşların oluşumuna yardımcı olmak
 9. İhtiyaç sahiplerine her türlü sosyal yardımda bulunmak ve yardım sandığı kurmak
 10. Üyeler arası mesleki dayanışmayı sağlamak, gerektiğinde üyelerine kredi veya mali ekonomik imkanlar sağlamak

Daha adil, daha özgür ve daha iyi bir dünya neden olmasın ?

Kamuoyuna

Dış Linkler

Bu bölümde içerik bilgisi bulunmamaktadır...YAYINLARIMIZ

 • Ahud Bülten Sayı 1
 • Ahud Bülten Sayı 2
 • Ahud Bülten Sayı 3

İletişim

Telefon

0312 231 79 28

Fax

0312 230 09 43

Adres

Çukurambar Mah. 1463 Cad. No:4/7
Çankaya / ANKARA

E-Posta

aksiyonerder@gmail.com